K55 profilni cilindar

Proizvodjač: 
K55 profilni cilindar

K55 profil cilindar ima 10 pasivnih i aktivnih elemenata.

Poseduje više od 100.000 mogućih kombinacija, a i posebno - mogućnost funkcije konstruisanja ključa.